تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

جــیـــرجــیـــرکـــــــ

  .jpg" alt="" width="342" height="426" />

  و زیر زبانی می گفتی :  

  

“زبانم لال !”  
  
  
  
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان  

  

میتـرسـَم

دو روز که پیـــشش نبودم….axgig.jpg" alt="AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان" width="411" height="412" border="0" /> 

 
آرامـِش بــے اِنتہــا
اون طوریــم كه تـــو فكــر میكنـــی نیســـت.persiangig.ir" target="_blank"> و
تو قبلا جـایـے همدیگرو ندیدیــ م ؟


آهـ ـان..com/zibasazi/joda-konandeh/11.com/zibasazi/joda-konandeh/11.

ولــی ببیــن بــی تـــو.gif" alt="" width="400" height="57" border="0" />

مـن .jpg" alt="AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان" width="438" height="384" border="0" />

ادعـــــای بے تـَـفــاوتـــے سخــت است!

آن هــم نسبــت به کســے کــﮧ زیبــــاتـــریــن حـــس دنیــــــــا را،

آنـها تـو را مـے شــڪــننـב !

بین ایــــن آבم هاے آבم،

 

یک روز میرسد که یک ملافه ی سفید پایان میدهد به من..!

اَمـا خـَلوتـــِ دِلـَم را دوستـــ دارَم.ir" target="_blank"> و مهــــ ـــــربانی هایم .com/images/41122913725663023060..parsskin... ..com/images/80551944200589570608.. ..

 

به بازیگوشیهایم.♥●••

••●♥ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ.

با گریه به دنبال قبر من می گردد !!!    

 

کاش آرام پیش خودت
زهـــر میكنــد به كامــم زندگــی را ..axgig.parsskin...

میتـَرسـَم روزــے سُـخنـــے نباشـَد.com/zibasazi/joda-konandeh/11. ..parsskin.picofile.

اَمــا. .. بوســــ ـــه ها
و مـــــــــن مجـــــــــــــــــرم سابقــــــــــــه دار…. .com/f. .gif" alt="" width="400" height="57" border="0" />

 میترسـَم نگران نباش!

مـטּ میتـَرسـَم صِداـــے نَفسہــایـَم را بشنـَوم

میتـَرسـَم

 

و میگویند:

 

دیوانه دلمان برای مسخره بازی هایت تنگ شده.com/zibasazi/joda-konandeh/11..persiangig.

بـבون انتظـــآر پاسخـﮯ

 

و سُڪـوتـــ دَر قـلبــَم را دوستـــ دارَم..jpg" alt="" width="411" height="244" />

 

 

••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●•• 

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺎشقش ﺷﺪﯼ.jpg" alt="AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان" width="324" height="485" border="0" />

 

از عشق میزدے


هــﮧ .gif" alt="" width="400" height="57" border="0" />

بـراے دل خـــودم مینویسم .png" alt="AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان" width="320" height="318" border="0" /> 

 

بدترین معلم روی زمین کیه؟میدونی؟

زندگـــــــــــــــــــی,

چون اول امتحان میگیره’

بعد درس میده.

دارم غـَـَـــَـَـــــــــَـَــــَرق میشم …

دسـَـَـــَــــَتت کـــَـَــــــجاست.. . انقدر مــات نگـ ـام نکن


عشقت حسودیش میشــﮧ !


دســتات ارزونــی خودتــ..parsskin.6666669845581px; line-height: 16px; text-align: center;">نمیشود دوستت نداشت

لجم هم بگیرد

رفتـــــ ــــــ ــــــی ؟!

به درکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعـ ــده ی و ڪــور.

 

 

بیـــــــــچــاره خـــدا !

از آטּ حـωـــابشان ڪنـــے، فقط بایـــــב عاقلانــــﮧ زنـבگـے ڪرב؛

نـــﮧ عاشقـ♥ـانـــﮧ

لبــخَنـב بزَن.com/zibasazi/joda-konandeh/11.ir" target="_blank"> از سیاهـــے.

  

به شیطنتهایم.gif" alt="" width="400" height="57" border="0" />

خـَـَـــَـَـــــــــَـَــــَـَـَـــَـَـــــــــَـَــــَدا….picofile.gif" alt="" width="400" height="57" border="0" />

به من گفت برو گورِت رو گم کن … 
 
  
و حالا هر روز

  از فحش های عاشقانه میشود.. جـــــــا خــــوردم … !!!

….ir" target="_blank"> همه بخونن

و بگن عالییهه

برا اینکه خفه نشم

همین

   
یــﮧ روزایـے یــﮧ خاطره هـایـے بـا هم داشتیم


یـادمــﮧ اون موقع دم
راستــے قبل رفتنت : دیگــﮧ هیچ حسـ ے بهت ندارم


دیگــﮧ وقتــے دیدمت دلم نلرزید

 

خواستم بدونـی !!

 

  از سرمم گـَذشـَـَـــَـَـــــــــَـَــــَت….com/images/67947249303429468909.. تـــــو را داشــتـه بــــاشـم .....

فقطـ آבم هـωــتـنـב،

با او تجـــربـــﮧ کــردے ….jpg" alt="AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان" width="484" height="334" border="0" />

 

••●♥ﻭ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﺵ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯽ♥●••

••●♥ﺍﻧﻘﺪ ﺭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﯽ 

ﻭ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﺵ ﺩﻗﯿﻖ ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﯽ♥●♥

ﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ♥●••


••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●•• 

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺁﺷﻮﺏ

ﻭ ﻧﮕﺮﻭﻧﯽ ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺰﻧﻪ،♥●•• 

••●♥ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ .

اگــر ڪمتر  

به خنده های بلندم.. ..

بـراے خودم مـے نویســـم !

"بمیــــرم "براے خودم کـﮧ اینقـــدر تنهاستـــ .jpg" alt="" width="415" height="259" /> از خودے خــــوردم … !!!

ولے وقتے…....98ia...axgig.com/zibasazi/joda-konandeh/11.ir" target="_blank"> از בنیــــآ.parsskin.

بـבان روزی בنیا آنقَـבر شَرمَنـבه مـ ﮯشوב کــِ بهـ جـــآﮯ پآسخ

لبــخَنـבت بآ تَمـــــآم سازهــــــآیَت مـﮯ رَقصَـב.

بـراے دستـے کـﮧ نوازشگــر زخـم هایــم نیســت .ir" target="_blank"> با دیدن عکسم بغض میکنند

اسمش دختــــــــرونـــــــه نبــــــــــود::::::::::


شایــد عاشقـــت بودم یه روزی.com/images/47897604418226509675.ir" target="_blank"> از
چیزے کـــﮧ هـωـتنـב نگاهشاטּ ڪنــــے .axgig.axgig.ir" target="_blank"> از دستت....com/images/44964321456774904199.. شــــــدم ☜غَــــــــریبـــه☞

یکــــــی هم جامو گــــــرفت که اسمش ☜رَقـــــــــیبه☞

کلًا رســـــم عاشقی این روزا خیـــــلی ☜عجیـــــــــبه☞

نمیــــدونم شایــدم طــرفمون ☜نانجــــــــــیبــه☞ …... .parsskin...

آغوشـــ ــم .com/image/user3003_pic4093_1269914101.ir" target="_blank"> از صِداــے قـلبـَم....

 

روزی که تـــو❢ اوجِ❢ جَوانــی❢ شُــدَم❢ .

هــم زنــدگی میكنـــم.♥●••  

••●♥ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ♥●•• 

••●♥ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺶ.

بـراے دلتنگــے هایــم

بـراے دغــدغــﮧ هاے خـــودم

بـراے شانـہ اے کـﮧ تکیـﮧ گاهــم نیستــــ !

بـراے دلـے کـﮧ دلتنگـــم نیســـت .

” مـــــــــن ” خيلــــــــــي جـاهــــــا……

،


نـــﮧ بیشتــر

یــادتــــــــ.

همیـــــــــن.♥●••

••●♥ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾﺶ♥●••

••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺣﺮﯾﺼﯽ

ﻭ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ♥●••

••●♥ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻪ ♥●••         

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺽ کنی.gif" alt="" width="400" height="57" border="0" /> 

هـِــ ی غریبـــﮧ !


قیــآفت خیلـے آشنـاست


من
اینقدر تو خودم ریختم که  

 مثل سگـــــ ــــــــــ لـــــ ـــــه لـــــ ـــــه بزنی!

آنــروز اگـــ ــــر پشتــــــ گوشتــــــ را دیدی مـــ ـــرا هم خواهــــ ـی دید !!

 

 ••●♥ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ♥●••

••●♥ﻭ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﯽ♥●•• 

••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●•• 

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ.jpg" alt="" /> 

:::::::::دنیــــــــــــــــــا

همه آنـهـا را شـــڪــωـتــﮧ اے!

و اگـــر بیشتـر
از تنہـایـــے.

تـــــو .6666669845581px; line-height: 16px; text-align: center;">اگه مردونــــــــگی سرش میشد


فقط گاهــی در ایــن میــان.com/wp-content/uploads/2014/03/sad_alone_girls_love_wallpapers-81..m/sw94dp4ndru4z7lkxr.gif" alt="" width="400" height="57" border="0" />

هـــی لعنتــــــی...6666669845581px; color: #33cccc; line-height: 16px; background-color: #fbebee;"> 

ما آن روزی باشـ ــد که برای نوازش دستــــ ـــــ هایم .png" alt="" border="0" />دفترچه خاطراتم پر

بعضی چیزا رو باید نوشت

نه برای اینکه از تنہـایــے..parsskin.♥●••

••●♥ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨه♥●••

••●♥ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺧﺪﺍﻓﻈﯽ ﮐﻨﯽ 

ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ .com/images/75558695186245188738..com/zibasazi/joda-konandeh/11.


مـטּ مُـتنفِـرَم و نـــﮧ ڪمتــر.jpg" alt="" width="483" height="343" />

گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 27 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :210424
 • بازدید امروز :30562
 • بازدید داخلی :2129
 • کاربران حاضر :28
 • رباتهای جستجوگر:133
 • همه حاضرین :161

تگ های برتر امروز

تگ های برتر