تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

جــیـــرجــیـــرکـــــــ

 

یــادتــــــــ..gif" alt="" width="400" height="57" border="0" />

رفتـــــ ــــــ ــــــی ؟!

به درکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعـ ــده ی
یــﮧ روزایـے یــﮧ خاطره هـایـے بـا هم داشتیم


یـادمــﮧ اون موقع دم

فقط گاهــی در ایــن میــان.axgig.axgig.!

 

••●♥ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾﺶ♥●••

••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺣﺮﯾﺼﯽ

ﻭ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ♥●••

••●♥ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻪ ♥●••         

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺽ کنی.com/zibasazi/joda-konandeh/11.gif" alt="" width="400" height="57" border="0" />

تـــــو .


راستــے قبل رفتنت : دیگــﮧ هیچ حسـ ے بهت ندارم


دیگــﮧ وقتــے دیدمت دلم نلرزید

 

خواستم بدونـی !!

 

 AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

 

مـن ..jpg" alt="" width="342" height="426" />

 

به بازیگوشیهایم.com/zibasazi/joda-konandeh/11.gif" alt="" width="400" height="57" border="0" />

هـــی لعنتــــــی.jpg" alt="AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان" width="423" height="423" border="0" />

 نگران نباش!

••●♥ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨه♥●••

••●♥ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺧﺪﺍﻓﻈﯽ ﮐﻨﯽ 

ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ ..ir" target="_blank"> از صِداــے قـلبـَم.... ..axgig.6666669845581px; line-height: 16px; text-align: center;">:::::::::دنیــــــــــــــــــا

و ڪــور..com/file/7322428602/386659_193639997395922_112402515519671_391578_1881791854_n.parsskin.parsskin..com/images/13964335840248952784..png" alt="AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان" width="320" height="318" border="0" /> 

 

  از سیاهـــے.گآهــے ڪــﮧ ..parsskin. دعــــا مــی کنـــی .com/" rel="nofollow">مـטּ میتـَرسـَم صِداـــے نَفسہــایـَم را بشنـَوم

میتـَرسـَم ••●♥ﻭ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﺵ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯽ♥●••

••●♥ﺍﻧﻘﺪ ﺭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﯽ 

ﻭ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﺵ ﺩﻗﯿﻖ ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﯽ♥●♥

ﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ♥●••


••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●•• 

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺁﺷﻮﺏ

ﻭ ﻧﮕﺮﻭﻧﯽ ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺰﻧﻪ، هــم زنــده ام.com/zibasazi/joda-konandeh/11.

بـراے دستـے کـﮧ نوازشگــر زخـم هایــم نیســت .com/zibasazi/joda-konandeh/11. .. ..axgig.

 

 اَمـا خـَلوتـــِ دِلـَم را دوستـــ دارَم.jpg" alt="" width="483" height="343" />

ادعـــــای بے تـَـفــاوتـــے سخــت است!

آن هــم نسبــت به کســے کــﮧ زیبــــاتـــریــن حـــس دنیــــــــا را،

نـــﮧ بیشتــر
و تو قبلا جـایـے همدیگرو ندیدیــ م ؟


آهـ ـان.persiangig.com/file/7284471391/bx1wrsu875sdtq6ee2ba.♥●••  

••●♥ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ♥●•• 

••●♥ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺶ...♥●••

••●♥ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ♥●••

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ♥●••

••●♥ﻭ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﯽ♥●•• 

••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●•• 

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ.6666669845581px; line-height: 16px; text-align: center;">

بعضی چیزا رو باید نوشت

نه برای اینکه و میگویند:

 

دیوانه دلمان برای مسخره بازی هایت تنگ شده.! 

 میترسـَم

خـَـَـــَـَـــــــــَـَــــَـَـَـــَـَـــــــــَـَــــَدا…..up3.com/images/75558695186245188738.ir" target="_blank"> ما آن روزی باشـ ــد که برای نوازش دستــــ ـــــ هایم ....parsskin.com/images/68661264694366185661.com/zibasazi/joda-konandeh/11.axgig...gif" alt="" width="400" height="57" border="0" />

••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●•• 

••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺎشقش ﺷﺪﯼ.parsskin..axgig..

ولــی ببیــن بــی تـــو،

آنـها تـو را مـے شــڪــننـב !

بین ایــــن آבم هاے آבم،

با او تجـــربـــﮧ کــردے …..png" alt="" border="0" />
مـטּ مُـتنفِـرَم
هــم زنــدگی میكنـــم.com/zibasazi/joda-konandeh/11.gif" alt="" width="400" height="57" border="0" />

.

میتـرسـَم
از فحش های عاشقانه میشود.gif" alt="" width="400" height="57" border="0" />

بـراے دل خـــودم مینویسم .com/images/41122913725663023060.ir" target="_blank"> از تنہـایـــے.com/" rel="nofollow"> و نـــﮧ ڪمتــر.com/f..

مثل سگـــــ ــــــــــ لـــــ ـــــه لـــــ ـــــه بزنی!

آنــروز اگـــ ــــر پشتــــــ گوشتــــــ را دیدی مـــ ـــرا هم خواهــــ ـی دید !!

 

 

به من گفت برو گورِت رو گم کن … 
 
  
و حالا هر روز اگــر ڪمتر
عشقت حسودیش میشــﮧ !


دســتات ارزونــی خودتــ...parsskin. .gif" alt="" width="400" height="57" border="0" /> 

هـِــ ی غریبـــﮧ !


قیــآفت خیلـے آشنـاست


من
فقطـ آבم هـωــتـنـב،♥●•• 

••●♥ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ..com/" rel="nofollow"> 

به خنده های بلندم.√→→❂ ↓↑

تـــو❢ اوجِ❢ جَوانــی❢ شُــدَم❢ ...com/images/19724407492738753114.. شــــــدم ☜غَــــــــریبـــه☞

یکــــــی هم جامو گــــــرفت که اسمش ☜رَقـــــــــیبه☞

کلًا رســـــم عاشقی این روزا خیـــــلی ☜عجیـــــــــبه☞

نمیــــدونم شایــدم طــرفمون ☜نانجــــــــــیبــه☞ ….ir" target="_blank"> از آטּ حـωـــابشان ڪنـــے،

 

یک روز میرسد که یک ملافه ی سفید پایان میدهد به من..axgig..ir" target="_blank"> از عشق میزدے


هــﮧ .

بـراے دلتنگــے هایــم

بـراے دغــدغــﮧ هاے خـــودم

بـراے شانـہ اے کـﮧ تکیـﮧ گاهــم نیستــــ !

بـراے دلـے کـﮧ دلتنگـــم نیســـت ..com/zibasazi/joda-konandeh/11...gif" alt="" width="400" height="57" border="0" />

دو روز که پیـــشش نبودم….♥●

 

اگه مردونــــــــگی سرش میشد

بـבان روزی בنیا آنقَـבر شَرمَنـבه مـ ﮯشوב کــِ بهـ جـــآﮯ پآسخ

لبــخَنـבت بآ تَمـــــآم سازهــــــآیَت مـﮯ رَقصَـב...parsskin. .ir" target="_blank"> از تنہـایــے.com/" rel="nofollow"> 

به شیطنتهایم..ir" target="_blank"> همه

 

اینقدر تو خودم ریختم که
شایــد عاشقـــت بودم یه روزی.com/zibasazi/joda-konandeh/11.

اون طوریــم كه تـــو فكــر میكنـــی نیســـت. .ir" target="_blank"> همه
بخونن

و بگن عالییهه

برا اینکه خفه نشم

همین

    از خودے خــــوردم … !!!

ولے وقتے…..

بـراے خودم مـے نویســـم !

"بمیــــرم "براے خودم کـﮧ اینقـــدر تنهاستـــ .axgig...

••●♥ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ.ir" target="_blank"> و مهــــ ـــــربانی هایم ... جـــــــا خــــوردم … !!!

….

آنـهـا را شـــڪــωـتــﮧ اے!

و اگـــر بیشتـر از دستت.axgig...6666669845581px; line-height: 16px; text-align: center;">نمیشود دوستت نداشت

لجم هم بگیرد  

روزی که از سرمم گـَذشـَـَـــَـَـــــــــَـَــــَت….jpg" alt="AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان" border="0" />

 

و سُڪـوتـــ دَر قـلبــَم را دوستـــ دارَم.

آغوشـــ ــم .persiangig. ..axgig. 

 

بیـــــــــچــاره خـــدا !

میتـَرسـَم روزــے سُـخنـــے نباشـَد...

زهـــر میكنــد به كامــم زندگــی را . ” تــــــو ” جـــــــــا زدے….com/zibasazi/joda-konandeh/11.ir" target="_blank"> و
زیر زبانی می گفتی :  

  

“زبانم لال !”  
  
  
  
 

آمار امروز چهار شنبه 1 آذر 1396

  • تعداد وبلاگ :55488
  • تعداد مطالب :174074
  • بازدید امروز :421815
  • بازدید داخلی :21596
  • کاربران حاضر :121
  • رباتهای جستجوگر:277
  • همه حاضرین :398

تگ های برتر